Zie de mens, hij is veel meer

Het beeld van de mens, zoals dat traditioneel nog werd verwoord rond lichaam en ziel, is in de laatste decennia geconfronteerd met geheel andere filosofische vraagstukken. We zijn opgebouwd volgens genetische codes: tot hoever bepalen die ons lot en onze gezondheid? Kan het individu nog ontsnappen aan deze voorbeschikking? We laten ongewild een persoonlijk digitaal spoor na, dankbare informatie voor Google en andere marketeers: tot hoever bepalen zij onze identiteit? Kan het individu nog vrij reizen of anoniem aankopen doen? We leven als individu in grotere gemeenschappen, in wisselende samenstelling uitdijend van gezin tot globale netwerken. Maar tot hoever reikt de wil tot integreren of respecteren? Is er een Friese "mienskip" met Leeuwarden als culturele hoofdstad? Uitdrukkelijk komt ook het landelijke thema aan de orde: we zijn in toenemende mate aangewezen op technische hulpmiddelen. Leidt dat tot ondersteuning of tot afhankelijkheid? Kortom, de mens is méér, want hij beweegt in een ruimte die in navolging van de bioloog Dawkins kan worden aangeduid met de term "extended body". Tot hoever reikt dat verlengde lichaam? Deze en andere vragen rond de multimediale en multiculturele mens staan centraal in onze komende Nacht van de Filosofie.