Verschil en Ongelijkheid

Er bestaan allerlei verschillen. Vele zijn onontkoombaar en inherent aan "de natuur". Er zijn verschillen tussen koper en brons, tussen Jupiter en Saturnus, planten en dieren. Andere verschillen zijn grappig of stemmen tot nadenken: kip of ei. Maar naarmate we de manier naderen waarop wij onze maatschappij hebben ingericht, lijkt het alsof er een extra dimensie insluipt. In het menselijke domein leiden ervaren verschillen al snel tot vragen over gelijkheid en gelijkwaardigheid. Met gelijkwaardigheid komen normen en waarden in beeld, en die zijn cultureel bepaald. Met het constateren van de verschillen komt er een morele dimensie naar voren, tussen arm en rijk, tussen stad en platteland, tussen Oost en West, tussen christen en moslim. Verschillen kunnen leiden tot verwerpelijke discriminatie, maar ook tot een hartstochtelijk beroep op eigenheid en onderscheid. Waar ligt dan de norm voor het eigene en het "eigen gelijk"? Hoe onvermijdelijk is ongelijkheid, en hoe erg? Verschillende monniken en toch gelijke kappen? Wat is rechtvaardig? De vraag naar on/gelijkheid leidt tot kruisverwijzingen en tot raakvlakken met o.a. politiek, economie, juridische beperkingen, historische ontwikkelingen, en sociale factoren als etnische afkomst, klasse, levensbeschouwing, geslacht, leeftijd en opleiding. Kortom, het thema "verschil en ongelijkheid" roept zoveel vragen op dat het schreeuwt om een filosofische beschouwing.