SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Humanopoly

Het is even wennen. Niet geld winnen of verliezen, maar je vrijheid of je leven. Humanopoly is een levensgroot bordspel met jezelf als pion! Het welbekende Monopoly is de inspiratiebron voor dit spel, maar bij Humanopoly win je niet als je zo veel mogelijk bezit vergaard, maar juist door kennis te vergaren over de stand van de levensbeschouwelijke mensenrechten over de hele wereld. 


In Nederland kennen we vrijheid van geloof, dat betekent dat het iedereen vrij staat zijn/haar geloof openlijk te belijden, het betekent ook dat iedereen het recht heeft om in Nederland openlijk vrij van geloof te zijn. In de meeste andere landen om ons heen is dat niet het geval, daar kun je in de gevangenis belanden als je ongelovig bent, niet het juiste geloof aanhangt of niet meedoet met religieuze feesten of gebruiken. De kaarten uit het spel geven waargebeurde voorbeelden uit vele landen. Wat je wint als je Humanopoly speelt is dat je gaat nadenken/filosoferen over vrijheid en onvrijheid van godsdienst.