SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Albert Bouwman

Mens versus robot
De mens wordt steeds kunstmatiger en de robots steeds intelligenter. Voor de geaks is het wachten totdat de computer of robot eindelijk net zo slim of nog slimmer wordt dan de mens. Aan de hand van een aantal vragen gaat Albert de discussie met u aan en zal hij u aan de ene kant proberen te overtuigen dat wij mensen meer of andere dingen kunnen die computers en robots nooit kunnen.

Hiervoor gebruikt hij het functionalisme versus de fenomenale wereld zich beroepend op de Philosophy of Mind. Aan de andere kant zal hij proberen u te overtuigen dat wij feitelijk niet zo veel verschillen van computers en robots. Hiervoor verwijst hij naar hedendaags hersenonderzoek.

Welke kant heeft meer gelijk? Geen, want als beetje hobby filosoof kunt u beide kanten beargumenteren.