SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Wouter Kusters

De strijd om de ziel
Tussen neurologische miezerregen en mistige zieledrup  

Vele filosofen, wetenschappers en theologen proberen het wezenlijke van de mens vast te stellen: is het de ziel, de geest, het bewustzijn of de hersenen? Maar kennis is macht. Wie het wezenlijke van zijn medemensen raak weet te vatten, is niet enkel beschrijvend maar ook voorschrijvend.

Hij beïnvloedt met zijn verhalen over zaken als identiteit, hersenen of zielskracht, het gedrag en denken van de luisterende ander. Deze gaat een hersenscan maken om zichzelf te leren kennen, bezoekt een zieleherder om gelukkig te worden, of leest een filosofieboek om de eigen identiteit te versterken.

In zijn lezing bespreekt Wouter Kusters twee pogingen om het geheim van de mens onder woorden te brengen: 1) hersenonderzoek met bijbehorend reductionistisch materialisme, 2) zieletaal met bijbehorende competitiestrijd op de markt van spiritualiteit en zielenood. Kusters laat zien hoe beide beginnen met beloftes en eindigen met onderdrukking, en zal betogen dat slechts een non-focale, non-intrusieve vorm van filosoferen soelaas biedt in tijden van nutsdenken, overprikkeling en perspectiefverwarring.