NACHT VAN DE FILOSOFIE FRYSLÂN 2018
zaterdag 21 april • Blokhuispoort • Blokhuisplein 40 • Leeuwarden

 __________________________________________________________________________________

VERBEELDING AAN DE MACHT beeldNvdFF 2

Mensen stellen zichzelf graag centraal, als middelpunt van het heelal of als kroon op de schepping. Onze ideeën en verbeelding hebben ons ver gebracht. Maar zijn wij de enigen die zich een voorstelling kunnen vormen over omgeving, toekomst en alternatieven? Wij leven in een omgeving die wij denken te beïnvloeden, of is dit slechts inbeelding en worden wij bepaald door de wereld om ons heen?


De menselijke geschiedenis is een bonte optocht van ideeën en paradigma's. Soms kantelen ze, soms evolueren ze. Blijkbaar kunnen we niet zonder verbeelding. Niet in de inrichting van onze samenleving en niet in het dagelijkse leven. Hoe groot is de impact van onze denkbeelden en kunnen we ons werkelijk andere werelden voorstellen? En als we onze voorstellingen letterlijk verbeelden door middel van kunst, ziet iedereen dan wel hetzelfde?

Sommigen denken dat ze niet creatief zijn en geen verbeelding hebben. Doe mee en ervaar waar verbeelding uit bestaat, welke talen zij spreekt en hoe het werkt. Ontdek hoe je door maken en bewegen je verbeelding wakker roept. Ervaar zelf hoe waarneming, gevoel en gehoor impact hebben op je ideeën en je beeld van de wereld. Kinderen hebben niet het kader waarin volwassenen denken. Werkelijkheid en mogelijkheden doen zich anders aan hen voor. Zij zijn daarmee vrijer en kunnen we iets van hen leren? Misschien is onbevangenheid wel de eerste stap. Zet die stap met ons.

 

 

Met o.a.:

 • Bastiaan Blaauw
 • Petra Bolhuis 
 • Albert Bouwman
 • Jan Bransen
 • Koos Buist
 • Ignaas Devisch
 • Jan Drost
 • Gooitsen Eenling
 • Dimitri Goossens
 • Ger Groot
 • Erik Heijerman
 • Marli Huijer
 • Lies van Huet
 • George Kabel
 • Arjen Kleinherenbrink
 • Marjolein Lanzing
 • Jannah Loontjens
 • Floris van der Marel
 • Frank Meester
 • Theo Meereboer
 • Evert Meijer
 • Marlou van Paridon
 • Kris Pint
 • Judith Spijksma
 • Jelle de Visser

 

Naar de sprekers.... 

De strijd om de ziel
Tussen neurologische miezerregen en mistige zieledrup  

Vele filosofen, wetenschappers en theologen proberen het wezenlijke van de mens vast te stellen: is het de ziel, de geest, het bewustzijn of de hersenen? Maar kennis is macht. Wie het wezenlijke van zijn medemensen raak weet te vatten, is niet enkel beschrijvend maar ook voorschrijvend.

Hij beïnvloedt met zijn verhalen over zaken als identiteit, hersenen of zielskracht, het gedrag en denken van de luisterende ander. Deze gaat een hersenscan maken om zichzelf te leren kennen, bezoekt een zieleherder om gelukkig te worden, of leest een filosofieboek om de eigen identiteit te versterken.

In zijn lezing bespreekt Wouter Kusters twee pogingen om het geheim van de mens onder woorden te brengen: 1) hersenonderzoek met bijbehorend reductionistisch materialisme, 2) zieletaal met bijbehorende competitiestrijd op de markt van spiritualiteit en zielenood. Kusters laat zien hoe beide beginnen met beloftes en eindigen met onderdrukking, en zal betogen dat slechts een non-focale, non-intrusieve vorm van filosoferen soelaas biedt in tijden van nutsdenken, overprikkeling en perspectiefverwarring.