SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Ron Muijzer

Rust | De bewogen geschiedenis van een beladen begrip
In de Leeuwarder Nacht van de Filosofie 2017 staan terugkijken naar verleden en vooruitblikken op toekomst centraal. Hiervoor is een bepaalde mate van rust nodig; een jachtig mens komt slechts zelden tot contemplatie, reflectie en bezinning. Rust is het thema van de landelijke Nacht. Ons moderne woord 'rust' vormt de neerslag van een lange, bewogen geschiedenis.

In een bijeenkomst van 1½ uur gaan we het landschap van 'rust' verkennen. Doel van deze filosofische exercitie is meer inzicht te krijgen in ons denken en de effecten ervan op onze samenleving.

Ron (drs. R.F.) Muijzer is mens- en taalwetenschapper. Hij is ruim 40 jaar werkzaam in het onderwijs, met als specialisatie het begeleiden van hoog opgeleide buitenlanders. Daarnaast is hij actief binnen het Humanistisch Verbond, waar hij o.a. sinds het begin van de jaren '90 betrokken is bij de organisatie van 'Filosofie voor een Breed Publiek'. Sinds 2011 verzorgt hij ook cursussen en individuele begeleiding in eigen beheer.

www.ronmuijzer.nl