SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Henk Procee

AFGELAST | Een formule voor geluk  
Het streven naar geluk is zo oud als de mensheid zelf, het staat zelfs als grondrecht  in de Amerikaanse constitutie – en het zijn vooral de somberaars die daar het meeste over te vertellen hebben. In de lezing van Henk Procee komen verschillende van die somberaars voorbij. Geplukt uit sprookjes, literatuur, filosofie en psychologie. De opstandige Job, de mopperende Prediker, de sprookjes van Grimm, filosofen als Epicurus en Spinoza, psychologen als Freud en diens positieve tegenvoeters.

Dit alles om uit te komen bij een formule voor geluk: G = R – V. Met deze formule kan niet alleen geluk begrijpelijker worden gemaakt. Op grond daarvan kan geluk soms zelfs hanteerbaar worden. Valt geluk dan inderdaad af te dwingen? Het antwoord moet luiden: Ja, soms, met veel geluk en vooral met veel wijsheid.   Prof. Dr. Henk Procee studeerde scheikunde en wijsbegeerte en was tot zijn emeritaat als hoogleraar filosofie verbonden aan de Universiteit Twente. Website: www.henkprocee.nl