SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Douwe Draaisma

ZONDAG 2 APRIL |14:00-16:00 uur |HCL 
Wie denkt er nog wel eens aan brugwachter Bruinsma?
We documenteren het leven van onze dierbaren en onszelf met een intensiteit en op een schaal die tien jaar geleden nog ondenkbaar leek. Foto’s, films, selfies, tweets, blogs en e-mails doen verslag van een leven dat naar verhouding steeds minder in het eigen, natuurlijke geheugen wordt bewaard en de meeste sporen nalaat in kunstmatige geheugens.

Tegelijkertijd heeft bijna iedereen het verlangen een overleden dierbare nog een tijd lang voort te laten leven in de eigen herinnering. Wat dragen die nimmer verouderende en statische sporen in kunstmatige geheugens daaraan bij? Zijn ze niet juist een bedreiging voor wat we ons hopen te herinneren? Een filosofische overpeinzing naar aanleiding van de herinneringen aan brugwachter Bruinsma en de films die hij van het oude Leeuwarden maakte. 

De lezing van Douwe Draaisma vindt plaats op zondag 2 april in het Historisch Centrum Leeuwarden.
Tijd: 14:00 - 16:00 uur | Toegang: € 8,00