SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Bright Richards

Tijdens de Nacht van de Filosofie Fryslân 2017 betreedt Bright Richards het toneel voor een aangrijpende performance onder muzikale begeleiding van Lamin Kuyateh. Op indringende en komische wijze vertelt hij over zijn vlucht uit een door burgeroorlog geteisterd Liberia, zijn aankomst in Nederland en het opbouwen van een nieuwe toekomst. De leidraad in de voorstelling is het door hem gekoesterde Afrikaanse gezegde: “Niet daar waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je gaat, is je thuis.”

Bright Richards was al op jonge leeftijd actief als maatschappelijk bewust theatermaker in Liberia. Nadat hij de daar uitgebroken burgeroorlog ontvluchtte en in Nederland aankwam, werd hij aangenomen op zowel de Filmacademie in Amsterdam als op de Toneelschool in Arnhem. Sindsdien speelde hij bij diverse theatergezelschappen en was hij werkzaam als trainer en adviseur op het gebied van ‘cross-cultural bridging’. In 2004 richtte hij samen met Margriet Stuurman de stichting New Dutch Connections op, waarmee hij zich inzet om jonge vluchtelingen de kansen te bieden die ook hij heeft gekregen: om hun talenten te ontwikkelen en te investeren in hun toekomst in Nederland. Daarbij is het doel om middels theater, training en coaching de kloof tussen mensen met verschillende achtergronden en religies te verkleinen, het netwerk van deze jonge vluchtelingen uit te breiden en de sociale- en professionele zelfredzaamheid te vergroten. Op deze manier empowered New Dutch Connections deze jonge vluchtelingen om weer de regie over hun eigen leven te nemen.