SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Jabik Veenbaas

Über allen Gipfeln ist Ruh
Goethe schreef zijn beroemde gedicht ‘Wandrers Nachtlied’ in 1780 op de wand van een jachthut op de berg Kickelhahn bij Ilmenau. Waar vonden de filosofen hun zielsrust? Daarover zal Jabik Veenbaas een toegankelijke lezing houden, waarbij hij zich laat bijstaan door tal van denkers uit de geschiedenis. Te beginnen bij Augustinus en Dante, die zich nog opgenomen konden voelen in een door God gedragen universum.

Vanaf de zeventiende eeuw lukte dat in steeds mindere mate. Descartes en Spinoza probeerden de woeligheid van het leven uitsluitend met hun denken te ontstijgen. En in de Verlichting wordt er ook aan dat laatste houvast getornd. Waar kwamen de Verlichtingsdenkers tot rust? En waarom zijn hun overwegingen nog steeds relevant voor ons, de rustelozen uit de eenentwintigste eeuw?