SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Marjan Slob

Hersenbeest
Hersen- en geesteswetenschap zijn een welkome aanvulling op elkaar. Je kunt je geen onbevooroordeelde visie op de menselijke geest voorstellen die een van beide disciplines buiten beschouwing laat. Dat is de centrale stelling die filosofe Marjan Slob onderbouwt in haar essay 'Hersenbeest', het boek dat op dit moment genomineerd is voor de Socratesbeker, de prijs voor het beste filosofieboek van het jaar.

Marjan Slob laat zien wat er mooi en opwindend is aan hersenwetenschap en belicht ook waar die wetenschap stuit op de grenzen van haar kunnen - soms zonder dat zelf in de gaten te hebben. Daarbij verwijst ze regelmatig naar literatuur, zowel fictie als non-fictie, en naar baanbrekende denkers die kennis van hersenwetenschap combineren met filosofische feeling voor de kracht van woorden.  Ze pleit voor wijze wetenschap, een kruisbestuiving tussen de disciplines.


 Voor Marjan Slob bleek de studie filosofie een thuiskomst. Zij kreeg daardoor toegang tot een gedachtegoed en mentaliteit waarmee ze zichzelf en de wereld kon duiden. Een bepaald soort eenzaamheid verdween daarmee voorgoed. Sinds die tijd verdiept ze complexe kennis met concrete ervaringen, behoeften, drijfveren, waarden. Dat doet ze door luisteren, denken en verwoorden. Zo krijgt ze helder wat mensen beweegt en waarom. Dat verwoorden doet ze meestal schriftelijk in de vorm van columns, essays en boeken, maar ook mondeling als spreker of moderator van een debat.

Marjan Slob heeft een brede belangstelling voor de wereld om haar heen: van technologie tot design, van democratie tot natuur, van wetenschapstheorie tot de invloed van fantasie en verbeelding op gedrag. Ze heeft op donderdag een tweewekelijkse column in het opiniekatern van de Volkskrant. 

Foto: Adrien Norman