SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Jacob van Sluis

Aan de hand van een historisch overzicht vanuit de filosofie en de medische wetenschappen wordt nagegaan hoe het concept "ziel" sinds Descartes (en daarvoor) is veranderd. Er ontstond een mechanistisch en vervolgens genetisch ingevuld mensbeeld. Maar waar is de ziel nu gebleven en wat is daarvoor in de plaats gekomen?

Jacob van Sluis (1953) publiceerde over theologie en filosofie (Hemsterhuis, Heidegger) en hij is als collectievormer verbonden aan de Universiteitsbibliotheek te Groningen en aan Tresoar.