SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Jan Bransen

WORDEN WIE JE BENT | Theatrale voordracht over keuzestress, imago-management en YOLO
Jongeren hebben het niet makkelijk, vandaag de dag. Zij leren hun leven onder hoogspanning leven, alsof het een aaneengesloten reeks alles-of-niets en nu-of-nooit keuzes is. Daarbij hebben ze last van goedbedoelende ouders en docenten die massaal op de tribune zitten en zich misdragen alsof ze de bondscoach zijn. Doe het dan maar eens goed! Worden wie je bent is echter vooral zijn wie je wordt. Dat is alleen een kwestie van imago-management voor zover het je lukt om over jezelf na te denken als een team dat de manager zojuist ontslagen heeft. 


Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij schreef o.a. 'Word zelf filosoof' (2010), 'Laat je niets wijsmaken' (2013), en 'Wie ben ik dan?' (2015). Momenteel werkt hij aan een boek over de vormende en vervormende rol die het onderwijs speelt in de intergenerationele interactie die kenmerkend is voor het menselijk bestaan.