SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Dimitri Goossens

HORROR: een filosofisch-existentiële arena van gruwelijke fantasieën
In videotheken gingen horror en porno het meest over de toonbank. ‘Populaire cultuur’ als laagbijdegronds entertainment…., de aandacht van filosofen vanuit hun ivoren torens van metafysica, ethiek, esthetica niet waardig. Maar, indachtig wat Montaigne op de balken van zijn toren schreef (‘Niets menselijks is mij vreemd’), moet de filosoof zich misschien afvragen wat de mens in dit vermaak zoekt ?

En als filosoferen ‘leren te sterven’ is, dan is ‘horror’ als arena van de dood misschien een interessante filosofische speeltuin? Gaat horror enkel over gruwelijke fantasieën? Of is ze een spiegel voor de verlangens van ons menselijk bestaan?


Dimitri Goossens is historicus en doctorandus in wijsbegeerte en moraalwetenschappen (VUB). Zijn onderzoek betreft de relatie dood-choquerende kunst en beeldcultuur-sacraliteit. Hij doceert aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen ‘culturele stromingen’. Als historicus werkte hij mee aan het programma ‘Fans of Flanders’ (VRT).

Foto: Radboud Reflects