SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Arjen Kleinherenbrink

WAAROM VERBEELDING NOOIT EEN FICTIE IS 
Verbeelding is leuk voor kinderen en kunstenaars, maar normale volwassenen kunnen zich beter bij de feiten houden. De verbeelding is namelijk een misleidende verhouding tot de werkelijkheid. De verbeelding kan interessant en zelfs leerzaam zijn, maar ze is nooit waar. 'Fictie' is immers tegengesteld aan 'realiteit.' Althans, dat denken we. Die gedachte klopt echter niet. 

Wat wij ons verbeelden is net zo echt als de objecten om ons heen. Onze ficties zijn net zozeer onderdeel van de realiteit als bruggen, rivieren, zendmasten en grasvelden. Ficties worden niet minder echt doordat er toevallig mensen aan hun constructie te pas komen. We zullen zien waarom dat zo is en kennis maken met een nieuwe, onverwachte manier om naar onszelf en de dingen om ons heen te kijken.


 Arjen Kleinherenbrink (1984) is metafysicus en wijsgerig antropoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn meest recente boeken zijn 'Alles is een machine' (2017) – over de aard en structuur van de realiteit – en 'Avonturen bestaan niet' (2018, met Simon Gusman) – over ons collectieve verlangen naar een avontuurlijk bestaan.