SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Kris Pint

VERBEELDINGSVERZET
In onze individualistische prestatiemaatschappij worden we verondersteld vrijer dan ooit onze eigen koers te varen, maar in de praktijk lijkt het alsof we nauwelijks nog greep krijgen op ons eigen leven, laat staan op dat van de gemeenschap waartoe we behoren. Het mensbeeld van het marktdenken ontmaskeren als een fictie volstaat evenwel niet: het gaat erom een vorm van verbeeldingsverzet te cultiveren.

Via de omweg van religie, filosofie en kunst kunnen we zo waardevolle ficties verkennen die ons toelaten op zoek te gaan naar andere mogelijke levenswijzen.


Kris Pint is schrijver en cultuurfilosoof. Hij doceert cultuurwetenschappen aan de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt. Hij is de auteur van De wilde tuin van de verbeelding (2017).