SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Ignaas Devisch

HET EMPATISCH TEVEEL. Op naar een werkbare onverschilligheid
In een tijd waarin maatschappelijke tegenstellingen en sociale ongelijkheid op de voorgrond treden, klinkt een sterke roep om meer empathie. Van Barack Obama en Angela Merkel tot Jesse Klaver – velen beschouwen het menselijk vermogen zich in te leven in anderen als stuwende kracht voor moreel handelen en een probaat middel tegen onverschilligheid. Maar is empathie altijd goed?

Op het niveau van de persoonlijke verhoudingen is zij wenselijk, maar empathie is geen wondermiddel waarmee we alle maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Een zekere onverschilligheid is gewenst en soms zelfs bittere noodzaak. 

In zijn lezing over 'Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid' zal Ignaas Devisch vanuit voorbeelden uit het actuele maatschappelijke debat, de maatschappelijke plaats van empathie ter discussie voorleggen. Hij houdt een pleidooi voor de erkenning van de mens als een moreel ambivalent wezen.


Ignaas Devisch is professor in filosofie, medische filosofie en ethiek. Hij werkt als filosoof aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool en publiceert en spreekt regelmatig in binnen- en buitenland. Hij is regelmatig te gast op radio en televisie (De Wereld Vandaag, De Ochtend, De Afspraak, Terzake) om duiding te geven bij ethische en filosofische kwesties. Hij is tevens vaste columnist bij De Standaard.

www.ignaasdevisch.com