SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Marlou van Paridon

SUCCESFACTOR NR 1: verbeelding in werken
Ben je ook zo moe van streven naar status, geld, waardering en voldoen aan normen en parameters? In de groeiende afhankelijkheid van big data en annuïteiten zijn we de belangrijkste succesfactor voor kwaliteit, plezier én succes van werken vergeten, verbeelding. Filosoof Marlou van Paridon bespreekt hoe verbeelding de weg is om aan het frustrerende normencorset te ontkomen, zonder de resultaatgerichtheid van je organisatie te kort te doen.


Marlou van Paridon, MA, studeerde Filosofie aan de UvA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU, Amsterdam. Zij werkte ruim 25 jaar in managementfuncties bij overheid en bedrijfsleven en reisde tweemaal de wereld rond als reisjournaliste. In 2012 publiceerde zij 'De zin aan het werk, over zinvol werken en leven.' In 2017 verscheen van haar 'Socratisch gesprek voor beginners' bij ISVW Uitgevers. Als docent bij de ISVW, Internationale School voor Wijsbegeerte, heeft zij de praktisch-filosofische opleiding 'Zin geven aan werk' opgezet. Daarnaast heeft zij een zelfstandige praktijk voor socratisch gesprek en moreel beraad in organisaties, www.hetsocratischgesprek.nl.