SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Evert Meijer

WETENSCHAP EN HET DEMASQUÉ VAN DE VERBEELDING 
Fictieve verwachtingen voor economische en maatschappelijke vraagstukken vereist stimulerende research van wetenschappelijk betrokken instituten. Het vergt inzicht hoe verwachtingen invloed kunnen hebben op besluiten. Het vereist eveneens onderkenning van de sociale, culturele en politieke wortels van deze verwachtingen. Wetenschappers moeten derhalve hun verklarende modellen heroverwegen.

Besluiten kunnen niet meer uitsluitend worden begrepen als ultimatieve resultaten van ontwikkelingen uit het verleden, maar eerder als vrucht van toekomstverwachtingen: Niet alleen het verleden bepaalt maar ook de toekomst doet ertoe.


Evert Meijer is gepensioneerd medicus en arbeidsepidemioloog. Hij promoveerde aan de universiteit Utrecht over het opzetten van prognostische modellen ten behoeve van risicostratificatie van beroepsziekten. Daardoor kon in de bakkersbranche een gezondheidsbewakingssysteem worden geïmplementeerd. In een publicatie van de European Respiratory Society krijgt de door hem ontwikkelde methode een voorbeeldfunctie bij het managen van beroepsastma. In 2013 werd hem voor zijn werk de Professor Burgerpenning toegekend.