SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Ger Groot

FILOSOFIE IS OVERAL
Wie op Youtube de beroemde filosofen-voetbalwedstrijd van Monty Python bekijkt, zou denken dat wijsgeren ofwel antieke figuren in toga’s of 18de-eeuwers met pruiken zijn. Hoe dan ook lijkt filosofie te zijn opgesloten in oude teksten of in het beste geval specialistische tijdschriften – die in beide gevallen even onleesbaar zijn. Ger Groot laat in zijn lezing zien dat filosofische ideeën letterlijk op straat liggen. Ze zijn terug te vinden in films, in muziek, in romans of poëzie en in een enkel geval zelfs in de keuken.

In een multimediale rondgang komt een keur aan filosofische gedachten tot leven in beeld en klank. Want filosofie is overal. Je moet er alleen een oog, oor en neus voor leren krijgen.


Ger Groot (1954) studeerde theologie en filosofie in Amsterdam en Parijs. Daarna woonde hij enkele jaren in Spanje. In de jaren tachtig doceerde hij filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich vooral toelegde op esthetica en op de recente Franse filosofie. Van 1995 tot 2017 doceerde hij cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en van 2009 tot 2014 was hij bijzonder hoogleraar ‘Filosofie en literatuur’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tussen 1990 en 1993 was Ger Groot redacteur van het levensbeschouwelijk katern Letter en geest van het dagblad Trouw. Daarna werd hij medewerker voor filosofie en (vooral Spaanstalige) literatuur van NRC-Handelsblad en (tot 2008) medewerker van De Groene Amsterdammer. Sinds ruim tien jaar schrijft hij columns voor het dagblad Trouw, sinds 2015 driemaal per week. Zijn meest recente boeken zijn 'Religie zonder God' (2013, met Theo de Boer), 'Dankbaar en aandachtig' (2013), 'Plato in tijden van photoshop' (2014) en 'De geest uit de fles' (2017).