SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Gooitsen Eenling

WERKT VERBEELDING?
Tussen de lezing van Marlou van Paridon over ‘Succesfactor 1: verbeelding in werken’ en de lezing van Theo Meereboer en Petra Bolhuis over ‘Verbeelding aan het werk‘, kunnen aanwezige toehoorders actief aan de slag met Gooitsen Eenling. In een speelse vorm zullen werkervaringen worden uitgewisseld en wordt er gekeken naar hoe verbeelding daar wel of niet een rol in heeft gespeeld.

Ook wordt er met behulp van ons voorstellingsvermogen onderzocht wat voor mogelijkheden er zijn om binnen een werksituatie de verbeelding meer mee te laten spelen.


Gooitsen Eenling is veertig jaar dramadocent en theaterdocent aan ROC Friese Poort Leeuwarden, een onderwijsinstelling voor MBO. Ook verzorgde hij daar de lessen Filosofie. Daarnaast is hij regisseur en maakte hij met jongeren spraakmakende voorstellingen. Ook werkt hij als theaterrecensent voor de Leeuwarder Courant. Vorig jaar heeft hij in het Filosofie Café Fryslân een lezing gegeven met als titel: Van Verbeelding naar Empathie.