SPREKERS EN ARTIESTEN A-Z  |  middagprogramma  avondprogramma

Floris van der Marel

ONTWERPERS, VORMGEVERS VAN DE MAATSCHAPPIJ?
Ontwerpers zijn vaak niet makers of gebruikers van hun eigen creaties; gebruikers zijn vaak ook niet makers van hun producten. We zien in de huidige maatschappij een vervreemding tussen verbeelding, context en fysieke producten. Ontwerpers hebben wel de rol van vormgevers van onze gemeenschappelijke omgevingen. Zij hebben de mogelijkheid om te kiezen wie zij in het ontwerpproces betrekken en wanneer; zij maken keuzes hoe ontwerp interventies gebruikt kunnen worden; en daarmee faciliteren zij bepaald leefgedrag.

Wie draagt verantwoordelijkheid over de impact van deze verbeelding, deze ideeën, deze creaties? De financierder? De bedenker? De maker? De gebruiker? Wie dan? Hoe kunnen we ethische beslissingen nemen?


Floris van der Marel (1987) is creatief procesbegeleider bij de Frisian Design Factory van NHL Stenden Hogeschool. Hiervoor heeft hij een Master Design Research for Interaction met een focus op culture verschillen gevolgd aan de Technische Universiteit Delft en Middle East Technical University in Turkije met afsluitend een impact analyse van een kleioven in de jungle in India. Daarnaast heeft hij in Vietnam voor de Europese Unie duurzame consumptie bevorderd, en heeft hij in Singapore en India onderzoek gedaan naar oprecht inclusief ontwerpen.