thema's

Het programma van de Nacht van de Filosofie Fryslân bestaat dit jaar uit vier thema’s die de afgelopen tien jaar het meest interessant en/of populair waren. Samen met sprekers, kunstenaars en publiek pakken we deze nog een keer op en weven wij bijdragen die inspelen op het landelijk thema ‘Rust’ er doorheen. De thema's die centraal staan zijn:


beeld NvdFF witFF Offline 
Zes jaar na het programma 'De schoonheid van het echte leven' stellen we de vraag of we nog zonder virtueel contact kunnen. Hoe groot is ons verlangen naar de tastbare werkelijkheid en vinden we daar nog de verbondenheid die we zoeken? Wordt ons verlangen naar schoonheid niet beter bevredigd door een virtuele werkelijkheid? Sprekers: Maarten Doorman en Ron Muijzer


Homo Deus 
Onze wereld verandert zo snel dat we ons moeten afvragen of wij mensen het tempo nog wel kunnen bijbenen. Drie jaar na het programma 'Zie de mens, hij is veel meer' onderzoeken we de vraag of wij nog wel in control zijn, of dat de technologische ontwikkelingen niet een autonoom proces is. Is de mens nog schepper van zijn eigen toekomst, of volgt na het Antropoceen het ‘Roboceen’? Sprekers: Albert Bouwman, Annelien Bredenoord, André Klukhun en Andrej Zwitter. 


En waar is de ziel?

Moeten we alleen vertrouwen op onze waarneming, onze ratio en ons methodisch denken? Vijf jaar na het programma 'De ziel der dingen' blikken we terug op vraagstukken als de scheiding tussen lichaam en geest en bezieling van de wereld om ons heen. Is er meer dan de som der delen en bestaat die onafhankelijk van ons, of juist door de betekenis die wij er aan geven? Sprekers: Douwe Draaisma, Wouter Kusters, Marjan Slob en Jacob van Sluis. 


Verschil moet er zijn
We vieren onze verschillen, maar vinden tegelijkertijd dat we allemaal gelijk zijn. Is onze tolerantie maar schijn of is onze drang om ons te onderscheiden sterker? Twee jaar na het programma 'Verschil en ongelijkheid' scherpen we het debat aan en stellen we de vraag of diversiteit de redding van de mens en de ecologie is.
Sprekers: Afshin Ellian, Henk Manschot, Bright Richards, Coen Simon, Jabik Veenbaas en Jelle de Visser